dilluns, 12 de maig del 2008

INFIDELITAT
Sense aquest es un tema molt mes extens del que sembla i del que jo penso que pràcticament ningú es pot veure lliure sigui com implicat o com víctima. Jo en aquests posts no vull entrar a jutjar moralment aquest tema, perquè la moral esta amb cada un i amb les seves circumstancies. Si voleu podeu comentar quines penseu que en poden ser les causes. Peró el que jo vull plantejar, es un altre pregunta.


QUE ES LA INFIDELITAT?

La pregunta en un primer lloc us pot sembla absurda o se però no us tant, i us poso preguntes que poden servir. Es pot se infidel sense tenir sexe amb un altre persona? La infidelitat es nomes tenir sexe amb un tercer? I las parelles que amb consentiment mutu , incorporen un tercer al seu llit, o practiquen intercanvi de parella. Es infidelitat consentida o no?


Hi un tros de cançó relacionada amb el tema.

- Begin Motigo Webstats code -->