dilluns, 26 d’octubre del 2009

SENSE DIR RES........


Hi ha llavis que ... dolçament , besen, devoren i diuen tantes coses sense dir res..LA CONTRAPORTADA

Com alguna vegada havia comentat, la meva pertinença a la associació Cultural, recreativa , armats de Manresa, algun cop ho he mencionat i ha part de fer de roma quant pertoca, també fem altres activitats mes recreatives( veure vídeo).

- Begin Motigo Webstats code -->