divendres, 15 de gener del 2010

ENS VEIEM ; SOM; ENS VEUEN

Seria absurd dir que no ens amoïnem de la nostre imatge i no nomes a nivell físic/estètic, també de la concepció que tenen de nosaltres en els diferents àmbits ens els que ens movem, nosaltres sabem de la nostra realitat nostres sentiments, nostres possibilitats, però no sempre som capaços de que es reflecteixi la realitat a vegades tenen una concepció devaluada o perversa de nosaltres a vegades magnificada , tot plegat de vegades ens ataca la inseguretat i els fantasmes.

Per que algú de vosaltres es capaç de dir que tant se l'en-fot la imatge que reflexa?- Begin Motigo Webstats code -->